Hôm bố về nhà

Cõng bé lên vai

Bố nhún, bố nhảy

Bố bảo như là

Tàu bố ngoài khơi

 

Bé ngồi trên vai

Lắc lư lắc lư

Cứ như ngồi tàu

Lướt trên biển vậy

 

Mẹ thương bảo bố

Lính hải quân mà

Đã về đến nhà

Còn ham làm sóng.