Sáng ngày 20/5/2020, Trường Tiểu học Tùng Ảnh đã đoán đoàn kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo  Đức Thọ do thầy giáo Trịnh Hồng Mạnh- Trưởng phòng  làm trưởng đoàn cùng đi trong đoàn có thầy giáo Nguyễn Thế Việt- Phó Trưởng phòng, thầy giáo Trần Ngọc Cương - Chuyên viên cấp học. Đoàn đã tiến hành kiểm tra về công tác phòng dịch Covid_19 và chất lượng học sinh sau một thời gian dài nghỉ học. Cũng như công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Ban giám hiệu nhà trường cho các hoạt động dạy và học trong học kì 2 năm học 2019-2020.

           Sau khi kiểm tra thực tế tại trường, thầy giáo Nguyễn Thế Việt thay mặt đoàn đã  đánh giá cao công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn kĩ năng phòng chống dịch bệnh của nhà trường. Sự linh hoạt,chủ động của Ban giám hiệu nhà trường trong việc đề ra các kế hoạch, giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả các hoạt động dạy và học trong học kì 2. Đoàn  đã ghi nhận và đánh giá cao chất lượng học sinh sau nghỉ dịch đặc biệt là chất lượng lớp 1 rất tôt.

         Tại buổi làm việc đoàn đã đưa ra nhiều chỉ đạo đối với trường trong thời gian tới đặc biệt là công tác phòng chống dịch, công tác chuyên môn, công tác đảm bảo an toàn cho học sinh như an toàn giao thông, tránh đuối nước, xâm hại…..

                         Một số hình ảnh làm việc của Đoàn kiểm tra