Sáng ngày 18/9/2020, trường tiểu học Tùng Ảnh tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả hoạt động và phong trào thi đua năm học 2019 - 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

          Về dự và chỉ đạo hội nghị có thầy giáo Nguyễn Thế Việt, cô giáo Thái Thị Minh Hồng - Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm - PBT Đảng ủy, đ/c Phan Doãn Lợi - PCT Ủy ban nhân dân xã Tùng Ảnh

           Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Mại – Phó hiệu trưởng nhà trường đã thông qua báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. Bản báo cáo đã đánh giá đầy đủ, toàn diện những thành tích đạt được và những tồn tại trong năm học vừa qua, đồng thời đề ra những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể trong năm học mới.

            Hội nghị lắng nghe báo cáo của ban thanh tra nhân dân tổng kết hoạt động năm học 2019 – 2020 và phương hướng năm học 2020 – 2021.

           Sau khi nghe báo cáo, dưới sự chủ trì của đoàn chủ tịch, các cán bộ giáo viên đã tích cực thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến thiết thực nhằm đóng góp vào bản phương hướng 2020 – 2021.

           Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Việt đã biểu dương những thành tích mà tập thể trường tiểu học Tùng Ảnh đã đạt được, đồng thời cũng đưa ra những định hướng chỉ đạo cho nhà trường trong năm học 2020 - 2021.

           Hội nghị đã thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học tới.