Với mong muốn thay đổi, nâng cao nhận thức, hành động, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong việc bảo vệ môi trường. Ngày 5/10/2019, Trường Tiểu học Tùng Ảnh  đã tổ chức hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019

         Hưởng ứng chiến dịch mang tính toàn cầu này, trường đã tiến hành dọn dẹp vệ sinh, trang trí phòng học, sân trường, tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm trong khuân viên của trường…Với sự tham gia của 637 học sinh và 36 cán bộ, giáo viên, nhân viên; kết quả nhà trường đã khơi thông 50m cống rãnh và phát dọn chăm sóc 300m2 cây xanh, bồn hoa cây cảnh, làm được 20m đường ra nhà vệ sinh học sinh, làm sạch 200m trục đường chính vào cổng trường…

       Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2019 đã có sức lan tỏa rộng khắp, nâng cao ý thức, trách nhiệm và nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường. Qua đó,Trường Tiểu học Tùng Ảnh muốn gửi bức thông điệp rằng: Bảo vệ môi trường là việc làm hết sức cấp bách và cần thiết, là nhiệm vụ không phải của riêng ai. Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của nhân loại. Hãy gìn giữ màu xanh của trái đất và lan tỏa màu xanh trong tim mỗi người.