Sáng ngày 04 tháng 10 năm 2019, trường TH Tùng Ảnh tổ chức Lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019”. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay với chủ đề “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”.      

        Tại buổi khai mạc, Cô giáo Trần Thị Thanh - PHT đã thay mặt BGH nhà trường tuyên truyền và khẳng định việc triển khai “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tự học tập nhằm bồi dưỡng kiến thức cho bản thân, hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người và xây dựng văn hóa đọc trong nhà trường.

       Nhà trường đã hướng dẫn các em học sinh về cách chọn lựa sách, phương pháp đọc và tự học để bồi dưỡng tâm hồn và tích lũy kiến thức cho bản thân.

      Tại buổi khai mạc, các hoạt động “sách tặng bạn”, “góp sách dùng chung” và hoạt động đọc sách, giới thiệu sách tại trường đã diễn ra hết sức thiết thực, ý nghĩa.

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc

Trong hình ảnh có thá» có: má»t hoặc nhiá»u ngÆ°á»i, má»i ngÆ°á»i Äang Äứng, Äám Äông và ngoài trá»i

 

Trong hình ảnh có thá» có: má»t hoặc nhiá»u ngÆ°á»i, Äám Äông và ngoài trá»i

Trong hình ảnh có thá» có: má»t hoặc nhiá»u ngÆ°á»i, Äám Äông và ngoài trá»i

Trong hình ảnh có thá» có: má»t hoặc nhiá»u ngÆ°á»i

Trong hình ảnh có thá» có: má»t hoặc nhiá»u ngÆ°á»i, Äám Äông và ngoài trá»i

Trong hình ảnh có thá» có: 4 ngÆ°á»i, trẻ em

Trong hình ảnh có thá» có: 1 ngÆ°á»i, Äám Äông và ngoài trá»i

Trong hình ảnh có thá» có: 1 ngÆ°á»i, Äang Äứng, hoa và vÄn bản

Trong hình ảnh có thá» có: má»t hoặc nhiá»u ngÆ°á»i, Äám Äông và ngoài trá»i

Trong hình ảnh có thá» có: 1 ngÆ°á»i, Äang Äứng

Trong hình ảnh có thá» có: 3 ngÆ°á»i, Äám Äông và ngoài trá»i

Trong hình ảnh có thá» có: má»t hoặc nhiá»u ngÆ°á»i và má»i ngÆ°á»i Äang ngá»i

Trong hình ảnh có thá» có: 3 ngÆ°á»i, má»i ngÆ°á»i Äang ngá»i và ngoài trá»i