Tổ 1:

 1. Trần Thị Thanh
 2. Nguyễn Thị Thu
 3. Mai Thị Hương Dung
 4. Nguyễn Thị Nga
 5. Nguyễn Thị Hiên
 6. Hà Thúy Hà

Tổ 2:

 1. Lê Tuyết Long
 2. Đậu Ngân Thơ
 3. Đặng Lan Phương
 4. Trần Hà Vinh
 5. Kiều Bích Thủy
 6. Phạm Thị An
 7. Dương Thị Ngọc
 8. Trần Thị Bình

Tổ 3:

 1. Trần Thu Cúc
 2. Dương Thị Hiên
 3. Phan Cao Vân
 4. Nguyễn Thị Kiều Hương
 5. Nguyễn Thị Hiền
 6. Đoàn Thị Vỵ
 7. Nguyễn Thị Thu Hà
 8. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Tổ 4:

 1. Lê Hồng Hải
 2. Nguyễn Thị Minh Đức
 3. Đoàn Thanh Hải
 4. Nguyễn Thị Mai Thủy
 5. Nguyễn Trường
 6. Nguyễn Thị Sinh Viên
 7. Lê Thị Mai

 

Tổ hành chính

 1. Nguyễn Thị Như Tú
 2. Dương Thị Đào
 3. Nguyễn Văn Đoàn