Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hồng Lương

Điện thoại: 0914017168

Gmail: nguyenluong38@gmail.com

Phó hiệu trưởng: Trần Thị Thanh

Điện thoại: 01678686671

Gmail: thanhyenho76@gmail.com